มข.เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมัคคุเทศก์ วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มนพ.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สุริยา ไตรยราช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมัคคุเทศก์ ณ โรงเรียนท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งเป็น 1 ในกิจกรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ นำโดยหัวหน้าโครงการ คือ นางสาวพรหมภัสสร ชุนหบุญญทิพย์ ร่วมด้วยนายปิยะพงษ์ นาไชย คุณครูสมบัติ ครูฝึกนักเรียน ทั้งนี้ มีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานโครงการของเครือข่าย ฯ ในภาพรวมอีกครั้ง ใน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพ : งานวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าว : อรปวีณ์ บัวชู

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *