รายงานตัวนักศึกษา (Portfolio)2562

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมรับรายงานตัวนักศึกษา ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล(สถาบันภาษา) มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *