กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนมประธานในพิธีกล่าวเปิด “กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมแนะนำบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและกิจกรรมสันทนาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *