มนพ. เข้าร่วมประชุม Mekong Tourism Forum (MTF 2018)

วันนี้(27 มิถุนายน 2561) เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุม Mekong Tourism Forum (MTF 2018) จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดนครพนม และสำนักงานความร่วมมือการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง (MTCO) ซึ่งมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม การประชุมท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ปี พ.ศ.2561 (Mekong Tourism Forum 2018 : MTF 2018) มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จากประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา และจีน(เฉพาะจังหวัดยูนนานและเขตปกครองตนเองกวางสี) ได้พบปะหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะก่อประโยชน์แก่การท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และผลักดันการท่องเที่ยวให้ประเทศสมาชิก GMS เป็นจุดหมายปลายทางเดียวกัน ภายใต้หัวข้อ “Transforming Travel Transforming Lives” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสถานที่ในการจัดประชุมเสวนา และจัดการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และได้นำชุดการแสดงจำนวน 2 ชุด จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ 1.นาคาภิรมย์ และ 2.สานไมตรีพี่น้อง Forum จัดแสดงแก่แขกผู้มีเกียรติได้รับชม สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *