เมืองนครพนมกับความพร้อมด้านการออกแบบเพื่อทุกคนเพื่อการท่องเที่ยวฯ

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2561 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์แก่นักศึกษาจากผู้รู้จริง เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม จัดสัมมนาหัวข้อ “เมืองนครพนมกับความพร้อม ด้านการออกแบบเพื่อทุกคนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายพิเศษ เรื่อง”การเปลี่ยนผ่านพฤติกรรมการใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยว จาก analog สู้ digital” โดย นายสุริยัน โสรินทร์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และร่วมการเสวนาโดยมี อาจารย์กตัญญู หอสูติสิมา หัวหน้าศูนย์การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ม.มหาสารคาม MSU-UDC นายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายชัตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ตัวแทนผู้บริหารโรงแรมไอโฮเทล นครพนม และนายชุนันทร์ วามะขัน ผู้ดำเนินรายการ เป็นเวทีที่ทำให้เกิดการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง โรงแรม ร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อหาแนวทางในการจัดการให้จังหวัดนครพนมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนทุกวัย โดยโครงการได้รับความสนใจจากบุคลากร แขกผู้มีเกียรติทั้งผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและนักศึกษา ในการร่วมออกแบบเพื่อทุกคนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *