ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14/2561-2563 ณ ห้องเทพพนม 4 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานคร โดย คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมกันอย่าพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันดำเนินการประชุมให้ข้อคิดเห็น แก้ไขการนำเสนอเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งขอบคุณมหาวิทยาลัยนครพนมและแนะนำ รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมครั้งนี้

ภาพ: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *