ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการรางวัล “เทพพนม” ด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการรางวัล “เทพพนม” ด้านการท่องเที่ยว ด้วยสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตร จัดให้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดโครงการรางวัล “เทพพนม” ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานคร ห้องเทพพนม 2 ชั้น 6 ตึก ณ นคร ถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่ กรุงเทพฯ รางวัล “เทพพนม”..วัฒนธรรมไทย ท่องเที่ยวก้าวไกล เอกลักษณ์ไทยยั่งยืน เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเลิศในด้านการต้อนรับอันเป็นมิตรไมตรีของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่จะแสดงต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับเป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็น “ สยามเมืองยิ้ม ”( Land of Smile)ซึ่งรอยยิ้มนี้เป็นการยิ้มที่ออกมาจากใจ ส่งผ่านวัฒนธรรมความเป็นไทยไปยังผู้พบเห็นและเกิดความประทับใจจนมิอาจลืมเลือน.. โครงการนี้นอกจากเป็นการประกาศเกียรติคุณครั้งสำคัญให้แก่บุคคล ถึงการเป็นผู้นำในการแสดงออกซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ไทยแล้วยังนับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันการบริการที่ดีในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และความมั่นคงของธุรกิจการท่องเที่ยวไทยให้โลกได้รับรู้ในระดับสากล.. และมาเลือกใช้บริการในธุรกิจแห่งมิตรภาพของท่านต่อไป

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *