นิทรรศการโรงแรมจำลอง

นิทรรศการโรงแรมจำลอง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “นิทรรศการโรงแรมจำลอง” ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร นะครับ ภายในงานมีการจำลองแผนกต่างๆ ในโรงแรม และมีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *