นักศึกษา ม.นครพนมฝึกประสบการณ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยฮาติงห์

นักศึกษา ม.นครพนม ฝึกประสบการณ์ผู้นำการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 15-26 ตุลาคม 2560 นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และนางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ พร้อมด้วยนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 27 คน ร่วมโครงการฝึกทักษะภาษาเวียดนาม และฝึกประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม โดยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการจัดทำข้อตกลงและสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และฝึกประสบการณ์ต่างแดนของนักศึกษา ในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาเวียดนามกับเจ้าของภาษา ในประเทศเวียดนามได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการฝึกการปรับตัวให้เข้ากับสังคม และผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นพันธกิจของ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ส่งผลให้มีทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต.

ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *