ว.การท่องเที่ยวฯ ประชุมปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 พ.ค.2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาร่วมประชุม เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องพนมนาคา ชั้น4 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *