ต้อนรับ อ.อาทิตย์ เมธารัตนากร ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น (Local Guide)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรในงานสัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร

และหลังจากนั้นวิทยากรผู้มากความสามารถ อาจารย์อาทิตย์ เมธารัตนากร ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น (Local Guide) ในประเทศรัสเซียและสหภาพโซเวียต รวมถึงเป็นเจ้าของเพจ ”เที่ยวรัสเซียสไตล์นายเป้” ได้มาให้ความรู้ และทำการบรรยายในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภายใต้ New Normal” ความท้าทายใหม่ท่องเที่ยวไทย -ท่องเที่ยวโลก ณ ห้องรามราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *