ร่วมประชุมหารือจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการอาชีพฯศูนย์กรุงเทพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.ศรุกา วิสิฐนรภัทร หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา ทักษะวิชาชีพแบบมีรายได้ ร่วมประชุมหารือ ในการร่วมงาน ร่วมจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการอาชีพร่วมกับนายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว พร้อมคณะร่วมดำเนินการประชุมอาชีพที่จะดำเนินการ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม กรุงเทพมหานคร
โดยจัดทำหลักสูตรอบรมดังนี้

1.อาชีพนักการจัดการโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดสมดุลชีวิตฐานใจกลาย เพื่อการท่องเที่ยว
2. อาชีพวิทยากรเพื่อการท่องเที่ยว( ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว)
3. อาชีพผู้จัดการการสปา Spa Manager
4. Salon management เพื่อ การมาตรฐานอาชีพ
6. อาชีพการจัดการธุรกิจกาแฟเพื่อการท่องเที่ยว
7.หลักสูตรภาษาเพื่อการอาชีพ(ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)

และในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 จะร่วมประชุมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โดยมหาวิทยาลัยนครพนมและสมาคมฯ เพื่อหารือในรายละเอียดในการดำเนินการต่อไปโดยจะเริ่มดำเนินการในอาชีพที่ 1-3 ก่อนในเดือนกันยายน 2563 ส่วนหลักสูตรอาชีพ ในหัวข้อที่4-7 อยู่ระหว่างดำเนินการกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ : ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *