แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนรามราชพิทยาคม

วันที่ 3 กันยายน 2563 งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมบรรยายให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนรามราชพิทยาคม ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน นครพนม

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *